Erken Müzik Eğitimi Ankara

Alman besteci ve müzik eğitimcisi Carl Orff ve dansçı Gunild Keatman tarafından dans ve müzik eğitimi temel alınarak geliştirilmiş olan, müzik, dans, drama, konuşma ve hareket temelleri üzerine kurulmuş bir öğretim tekniğidir.

Orff – Schulwerk, insanın yaratıcılığını ortaya koymasına zemin hazırlayan, oyun biçimindeki öğretim yöntemleri ile çocukların kendi keşfettikleri ve üretimini gerçekleştirdikleri çalgılarla birlikte en doğal çalgıları olan ses ve bedenlerini kullanarak ritimler üretmesini sağlar. Bu ritimler başlangıcı ve sonu olan küçük formdaki ezgilere dönüşür. Sonraki çalışmalarda Orff çalgıları ile bu ezgiler gruplama biçimi ile düzenli ve daha uzun soluklu ezgilere dönüşür.

Orff çalışmaları her yaşta insanın içlerinden geldiği gibi ritmi hissedip, müzik yapmasına, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyarak, kendilerini özgürce ifade etmesini sağlar. Bu sayede insana tüm sanatsal alanları kombine ederek, eşit ve aktif katılımla öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim gerçekleşir.

Erken Müzik Eğitimi Çalışmalarının İçeriği

Off çalışmalarının içeriğinde beden hareketleri, konuşmalar, konuşmaların ritimlendirilmesi, bu ritimlerin müzik haline gelmesi ve tüm bu araçların bir dizi yaratıcı sürecin sonunda sunumu(paylaşımı) yer alır.Bu sürecin her aşamasında vazgeçilmez olan en önemli şey oyundur. Çalışmalarda kullanılabilecek birçok çalgı, müzik ve hareket oyunları bulunmakta olup bu oyunların nasıl ve ne zaman kullanılacağı dersin o günkü hedeflerine göre Orff eğiticisi tarafından belirlenir. Çelik üçgen, ritim çubukları, zil, timpani, ksilafon, marakas, kastanyet, tef ve davul en çok kullanılan Orff çalgıları arasındadır.

Erken Müzik Eğitimi'nin Faydaları

Orff çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri çocukların kendini özgürce ifade etmesini sağlayarak öz güvenlerini geliştirmesidir. Ritim, müzik, dans ve drama çalışmalarında beynin duygusal olan sağ bölümü ile bilişsel olan sol bölümü birlikte kullanıldığı için öğrenme süreci ve becerisi gelişir. Sosyal ve iletişim becerilerini geliştirerek kişilik gelişimine katkı sağlar.

Erken Müzik Eğitiminde Orff-Schulwerk'in Rolü

4-6 yaş grubu çocuklarda erken müzik eğitimi ile enstrüman eğitimine başlamadan önce çocuğa müzik sevgisini kazandırmak, ortamda güvenli hissetmesini sağlamak ve temel müzik eğitimine hazır hale getirmek hedeflenir. Orff tekniği ile eğitim oyunlarla çocuğun ritmi, müziği hissederek ve içselleştirmesi sağlanarak gerçekleşir. Bu da çocuğun müzik eğitiminde dinleyen değil aktif katılımcı olarak rol almasını sağlar.

Ailelere Tavsiyeler!

Piyano kursu eğitim sürecinde ailenin olumlu pekiştireç kullanması çok önemlidir. Olumlu pekiştireç ödül demek değildir. Ödül ve ceza çocukta sonuç odaklı bir eğitim süreci yaşattığı için tercih edilmemelidir. Bunların yerine, çocuğu onurlandırmak, cesaretlendirmek teşvik etmek ve çocuğa teşekkür etmek, eğitim sistemini çok daha sağlıklı sürece sokacaktır.

Piyano kursunu evde desteklemek adına evdeki çalışma ortamını çocuğun en çok vakit geçirdiği ve ailenin de dahil olabileceği ortak bir alanda oluşturmak yine siz ebeveynlerimize düşmektedir. Ankara‘da ve Yenimahalle‘de hizmet veren en profesyonel Modern Dans, Bale, Piyano Kursu ve Müzik Kursu olarak siz ailelerimize, çocuklarınızı bizlere emanet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

× WhatsApp